Tươi mới

Long nhãn bạn đang ăn vài tiếng trước vẫn còn trên cây. Nó tươi mới đến nỗi thậm chí bạn có thể nghe tiếng “Xin chào” khi mở nắp