100% từ thiên nhiên

3 đặc điểm làm chúng tôi đặc biệt, không giống long nhãn thông thường: nguyên sơ, tươi mới và nguyên chất.